Posledná zmena: 15.07.2013 10:33 (admin)

Prvá 3D tlačiarenská knižnica

V Chicagu v knižnici Harold Washington Library Center otvorili prvé verejné laboratórium s 3D tlačiarňami MakerBot, do ktorého má prístup každý, kto má zákaznícku kartu knižnice. Aj keď je to zaujímavá myšlienka, na Slovensku to, zrejme, potrvá ešte aspoň 5 rokov, kým bude niečo podobné prístupné. Málokto dnes vie, ako spraviť model, aby bol ľahko tlačiteľný, ako ho vyexportovať do STL formátu, ako ho umiestniť v tlačiarni, ako tlačiareň nakonfigurovať pre daný materiál a pod. Podobne, ako keď v klasickej knižnici musí človek vedieť čítať, aby z toho niečo mal.

 

Viac na: http://www.popsci.com/diy/article/2013-07/chicago-brings-3-d-printers-its-main-public-library

Icons by: http://www.rockettheme.com
Powered By OAK CMS
© DDDPrint 2013