Posledná zmena: 27.04.2015 12:35 (admin)

3D - tlačené mäkké hračky

Spoločnosť Disney vytvorila 3D tlačiareň na tlač mäkkých "plyšových hračiek". Viac: http://3dtectonix.com/Is-3D-Printing-Soft-Toys-Possible

Icons by: http://www.rockettheme.com
Powered By OAK CMS
© DDDPrint 2013