Posledná zmena: 10.09.2013 13:04 (admin)

3 - Sweep

Relatívne stará technika extrahovania 3D objektov z fotografií dostáva s príchodom 3D tlače nový význam. 3 - Sweep kombinuje schopnosť človeka rozpoznávať objekty na základe skúseností a schopnosť počítača rýchlo spraviť rutinnú prácu okolo toho (dopočítať a dokresliť neviditeľné časti, pomôcť s presnosťou vyrezania objektu, vyexportovať objekt...). Opäť sme bližšie ku kopírovaniu fyzických objektov v podobnom zmysle ako to poznáme u softwaru.

Viac na: http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/09/09/3-sweep-3d-technique_n_3893537.html

Icons by: http://www.rockettheme.com
Powered By OAK CMS
© DDDPrint 2013